FROV JU RGB NEGATIVE
* Interní výzva pro podporu mezinárodní spolupráce na FROV JU. POZOR – jedná se o výzvu nad rámec požadavků v rámci programu Erasmus+.
  1. Studentské mobility – Mimořádné stipendium (financování dle pravidel Opatření proděkana č. 01/2019)  pro  studenty JU zapsané na FROV v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu
    a) výjezdy studentů JU v délce alespoň 30 dní mimo programové země Erasmus+
    b) výjezdy studentů JU v délce alespoň 30 dní a nejvýše 60 dní v rámci programových zemí Erasmus+
    c) účast studentů JU na mezinárodních letních školách v zahraničí

 

  1. Zaměstnanecké mobility realizované mimo programové země Erasmus+ (min. úvazek 0,5 na FROV)
    - výukový pobyt zaměstnanců JU na zahraniční univerzitě mimo EU v délce alespoň 5 dní (včetně cesty) s výukou v rozsahu minimálně 4 hodiny v 5 denním pracovním týdnu.

(Příspěvek zaměstnancům na pobytové a cestovní náhrady na základě vyúčtování CP při dodržení hospodárnosti při vynakládání peněžních prostředků. Metodická pravidla zúčtování CP budou vycházet ze stejných pravidel, která se využívají pro program Erasmus+)

Realizace mobilit od 1. 3. 2019 do 15. 12. 2019.

  

V první fázi je nutné vplnit pouze následující tabulku. Mobility budou přiděleny dle aktuálních finančních možností projektu (zaměstnanci max. 50 % finanční alokace). V případě dotazů kotaktujte V. Žlábka.

Name

Staff teaching / Student

Destination (country, town)

Institution

number of working days

number of traveling days

           

Podání žádosti:

Emailem Lucii Kačerové <lkacerova@frov.jcu.cz>  do 24. 4. 2019, 12:00 hod.

*Outgoing mobility to Vietnam - April 2019 - February 2020

FFPW announces call for outgoing mobilities to Research Institute for Aquaculture number 1 in Vietnam (RIA1) under credit mobility program for the period of April/2019 – February/2020.

Available positions:

Staff teaching – max. 16 days including travel – 23 hours of teaching – intensive course – protection of aquatic ecosystems.

Staff teaching – max. 16 days including travel – 23 hours of  teaching – intensive course – interactions of aquaculture and aquatic ecosystems.

Staff training – max. 12 days including travel  - delivered training on laboratory instrumentation.

Staff training – max. 12 days including travel  - delivered training on aquaculture technologies.

Staff training – max. 12 days including travel  - delivered training on institutional evaluation and quality control.

Staff training – min. 42 days including travel  - gained training on technology, reproduction and processing of shrimps.

Please apply for announced positions by sending motivation letter (including proximate dates of travel, brief specification of topics and benefits for applicant or institute, eventual description of prior collaborations with  RIA1) until 15.3.2019 to lkacerova@frov.jcu.cz. Credit mobility program covers all travel expenses. Please consult detail information with V. Zlabek by  vzlabek@frov.jcu.cz or 777 698 427.

Fulbrightovy programy na rok 2019-20

1.října - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnu pozvat odborníka z USA http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akade...

1.listopadu - Fulbright core program https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

a Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

Po celý akademický rok můžete zvát v rámci
Inter-country travel na jedno-vícedenní hostovaní v rámci konference, přednášky nebo workshopu Fulbrightovy stipendisty, kteří během tohoto roku pobývají v Evropě. https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

Zvát na přednášky samozřejmě můžete i stávající stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou
tento rok v ČR https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

 
* Stipendia DAAD
 - pro Českou republiku do Německa pro studenty Bc., NMgr., Ph.D. a postdoktorandy a vysokoškolské učitele. Více info zde.
* Neziskové organizace Mladiinfo ČR
- je skupina mladých lidí, kteří se snaží shromažďovat na webu http://www.mladiinfo.cz/ příležitosti k dalšímu kariérnímu růstu studentů (stáže, informace o stipendiích, studiu v zahraničí atd.)
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech