FROV JU RGB NEGATIVE

Rybářské pasování 

 
Studenti prvního ročníku navazujícícho magisterského studia oboru Rybářství a ochrana vod pro Vás na pátek 26.4.2019 připravují pasování bakalářských studentů 2. ročníku do stavu rybářského. Jedná se o jednu z největších studentských společenských akcí a máte zde možnost potkat se se svými spolužáky, vyučujícími či kamarády. Máte-li zájem, přijeďte se na tuto ojedinělou akci podívat. Všichni jste srdečně zváni. Pasování se bude konat tradičně na Branišovské rybniční soustavě.
 
plakát

 

Celouniverzitní sraz Klubu absolventů

Ve dnech  22. - 23. 6. 2018 se konalo celouniverzitní setkání Klubu absolventů. Celou akci zahájil svým proslovem rektor doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. Na programu byla vernisáž, prohlídka kampusu, pivovaru Zemědělské fakulty JU, koncert pořádaný Pedagogickou fakultou JU, mše svatá v katedrále sv. Mikuláše zaštítěná Teologickou fakultou JU a mnoho dalších. Večer se pak konala společná grilovačka, na které se setkali absolventi napříč všemi fakultami i s vedením univerzity a organizátory celé akce, prorektorem pro vnitní hodnocení prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr. a Mgr. Martinou Karáskovou za REK JU.

V sobotu byl společný program v AULE JU (Bobík), kam Fakulta rybářství a ochrany vod JU dodala občerstvení v podobě rautu. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a za 3 roky (ke 30ti letému výročí Univerzity) opět na shledanou.

Více fotografií naleznete v naší Fotogalerii.

 

1529868856898

 

 

Slavnostní pasování

Vážení absolventi,
 
dne 11. 5. 2018 se jako každoročně uskuteční slavnostní pasování studentů 2. ročníku, tedy přijetí do Cechu rybářského. Všichni jste srdečně zváni na tuto celofakultní společenskou akci, které se zúčastní nejen pasovaní studenti, ale i studenti napříč všemi formami, obory a stupni studia, včetně vedení FROV JU. Budete tak mít příležitost se setkat se svými spolužáky, vyučujícími a ostatními v přátelské neformální atmosféře.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
 
pasování
 

 

Vážení absolventi Jihočeské univerzity,

čas se opět přehoupnul do dalšího roku a ten letošní bude na univerzitě zejména ve znamení poměrně radikálních změn jak v přístupu k hodnocení vědecké práce, tak i k získávání akreditací, tedy oprávnění vzdělávat v určitých vědních oblastech. S tím spojený nárůst administrativy na všech úrovních řízení je negativním důsledkem změn v současné společnosti, a jelikož jakékoliv hodnocení je nemožné bez zpětné vazby od těch, kteří již naší univerzitou prošli, role absolventů v (doufejme) úspěšném proplouvání rozbouřenými vodami všemožných nařízení je nezastupitelná.

Žijeme v době strategických plánů, monitorovacích indikátorů, projektových žádostí a dost často zapomínáme, že nejdůležitější pro vědu, výzkum a vzdělávání nejsou splněné indikátory a správně vyplněné tabulky, ale obyčejný kontakt mezi kolegy, diskuze se studenty, spontánní nápady a radost z poznávání nových věcí. Věřím, že i Vy, absolventi naší Jihočeské univerzity, jste během svých studií poznali právě tyto pozitivní stránky života na univerzitě.

Budu tedy velmi rád, když svými zkušenostmi ve Vašich současných zaměstnáních přispějete k tomu, aby se výzkum a vzdělávání nejen na Jihočeské univerzitě, ale v celém českém vysokém školství zase vrátil od administrativního šílení zpět k radosti z poznávání.

V červnu letošního roku pro Vás uspořádáme první celouniverzitní setkání absolventů Jihočeské univerzity, na které Vás tímto všechny srdečně zvu. Věřím, že právě toto setkání bude ideální příležitostí nejen ke vzpomínání na studentská léta, ale také k navázání spolupráce a diskuzím o dalším směřování naší Jihočeské univerzity.
 

Tomáš Polívka
prorektor pro vědu a výzkum

 
 
Celouniverzitní setkání absolventů 22. - 23. 6.  2018!

Předběžný program:

Pátek 22. 6. 2018

12:00 -14:00 příjezd/registrace účastníků v kampusu JU

14:00 slavnostní přivítání

od 15:00 začíná program v režii jednotlivých fakult JU (např. exkurze, prohlídky, workshopy, přednášky, setkávání)

16:00 vernisáž výstavy o historii JU v Akademické knihovně JU

17:00 společná mše svatá v katedrále sv. Mikuláše, U Černé věže, České Budějovice

Sobota 23. 6. 2018

9:00 společný program v AULE JU (BOBÍK) s drobným občerstvením, předpokládaný konec cca 12h

V průběhu setkání se můžete taktéž těšit na bohatý doprovodný program a speciální akce v Českých Budějovicích a okolí, které pro Vás připravujeme ve spolupráci s našimi partnery.

  Účast na akci je symbolicky zpoplatněna 100 Kč (příkaz k platbě Vám bude vystaven po uzávěrce přihlášek). Počet míst na akci je omezen! Přihlásit se můžete do 20. května 2018 do 20:00.

Přihlásit se můžete zde
 
 
O dalších akcích budete včas informování.
V červnu 2018 se chystá celouniverzitní sraz absolventů JU. Bez předešlé registrace a přihlášení se do KA se však nedozvíte bližší informace a nebudete se moci této akce zúčastnit. Přihlaste se, proto, do KA co nejdříve, abyste mohli být informování o všech novinách a aktualitách z univerzitního KA.
 
 

 
V pátek 5.5.2017 bude pasování studentů 2. ročníku do rybářského stavu. Máte-li zájem, přijeďte se na tuto ojedinělou akci podívat. Všichni jste srdečně zváni.
 
Pasovani A3 rgb
 
 
 
 
 
V pátek 13.5.2016 bude pasování studentů 2. ročníku do rybářského stavu. Máte-li zájem, přijeďte se na tuto ojedinělou akci podívat. Všichni jste srdečně zváni.
 
pozvánka jpg 2
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech