FROV JU RGB NEGATIVE

Praxe pro 2. ročník bakalářského programu, prezenční forma, obor Rybářství - AR 2018/2019

Tento předmět garantuje a zajišťuje: Ing. Ján Regenda, Ph.D.  (regenda@frov.jcu.cz)

Praxe odborná probíhá 1 týden v zimním semestru, týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia standardního průběhu plnění studijního plánu. Bližší informace sdělí dle požadavků Ing. Regenda prostřednictvím emailu.

Termín Rybářství Hluboká Lesy a rybníky města ČB
20. - 24. 10. 2018
Polívka
Kubišta
Kučera
Závorka
26. - 28. 10. 2018
30. - 31. 10. 2018
Garayová
Soukup
 
5. - 9. 11. 2018
Trnka
Marková
 

 


Praxe pro 2. ročník bakalářského programu, prezenční forma, obor Ochrana vod/Rybářství - AR 2017/2018

Tento předmět garantuje a zajišťuje: Ing. Ján Regenda, Ph.D.  (regenda@frov.jcu.cz)

Praxe odborná probíhá 1 týden v letním semestru, týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia standardního průběhu plnění studijního plánu. O termínech a místu konání praxe budou studenti informování vyučujícím dle požadavků Ing. Regendy prostřednictvím emailu.


Praxe pro 2. ročník bakalářského programu, prezenční forma, obor Ochrana vod/Rybářství - AR 2016/2017

Tento předmět garantuje a zajišťuje: Ing. Ján Regenda, Ph.D.  (regenda@frov.jcu.cz)

Praxe odborná probíhá 1 týden v letním semestru, týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia standardního průběhu plnění studijního plánu. Termíny a místa budou zveřejněna na začátku LS dle požadavků Ing. Regendy.


Praxe pro 2. ročník bakalářského programu, prezenční forma, obor Ochrana vod - AR 2015/2016

Tento předmět garantuje a zajišťuje: Ing. Ján Regenda, Ph.D.  (regenda@frov.jcu.cz)
Praxe odborná probíhá 1 týden v letním semestru, týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia standardního průběhu plnění studijního plánu. Každý student si zarezervuje místo na termínu a podniku z níže uvedené nabídky. Ten, kdo si místo a termín nevybere včas, tomu bude přiděleno bez ohledu na jeho preference.
 
  11. - 15.4.2016 18. - 22.4.2016 25. - 29.4.2016 2. - 6.5.2016 9. - 13.5.2016

 

České Budějovice

 

Martina Kudrnová

Pavel Šulc Zuzana Kubátová    Adéla Minaříková

Světlana Hummelová

Dominik Vinkler Jiří Kulík   Daniela Polanská
                     2. - 6.5.2016  
Plzeň
                   Petra Raková  
         
 
 
 
 

 

Praxe pro 2. ročník bakalářského programu, prezenční forma, obor Rybářství - AR 2014/15

Tento předmět garantuje a zajišťuje: Ing. Ján Regenda, Ph.D.  (regenda@frov.jcu.cz)
Praxe odborná probíhá 1 týden v zimním semestru, týká se studentů 2. ročníku bakalářského studia standardního průběhu plnění studijního plánu. Každý student si zarezervuje místo na termínu a podniku z níže uvedené nabídky. Ten, kdo si místo a termín nevybere včas, tomu bude přiděleno bez ohledu na jeho preference.
 
Postup rezervace místa na podniku a termínu:
1) ve stanovené době zajdete osobně (popř. s ověřenou plnou mocí, pokud budete rezervovat místo i pro jiného studenta či studentku) na studijní pracoviště FROV JU pro bakalářská a magisterská studia a nahlásíte Ing. Vorlové, který termín a podnik jste si vybral(a). Studijní pracoviště ověří, zda je daná pozice ještě volná, v případě, že není, nabídne Vám jiný podnik či jiný termín. Rezervovat místo si můžete pouze do 9. 10. 2014, na telefonické žádosti nebude brán zřetel, emailové žádosti se budou vyřizovat až po vyřízení osobních žádostí (pokud by tedy již nebylo volné místo, o které jste žádali v emailu, budete zapsáni na jiné místo či termín);
2) na této webové stránce si ještě tentýž den zkontrolujete, že opravdu došlo k rezervaci místa;
3) pokud si nestihnete své místo rezervovat, budete zařazeni na neobsazená místa.
 
  13.-17. 10. 2014  20.-24. 10. 2014 27.-31. 10. 2014

2.-7. 11. 2014

Praxe začíná již v neděli (slavnostní výlov) a bude trvat 6 dní

10.-14. 11. 2014

Rybářství Hluboká   (bez ubytování)      Aleš Kříž               Tel.: 724 275 999

 Plaňanský Tomáš 

Homola Ondřej Hubálek Martin  Boňko Dominik  Starý Jakub

 Musil Martin 

Růžek Martin Fojt Martin  Let Marek  Kohl Petr
       Havelka Michal  Hamerník Jan  
   13.-17. 10. 2014  20.-24. 10. 2014 27.-31. 10. 2014

3.-7. 11. 2014

10.-14. 11. 2014
Lesy a rybníky Č.B. (bez ubytování)     
Ing. Oberreiter         
Tel.: 603 533 066
   Duda Pavel  Bárta Ondřej Bonešický Mirek  
   Andoniu Andreas      
 
Poznámka:

Studenti, kteří budou na Rybářství Hluboká cz, s.r.o., si budou místo a čas pondělního (nedělního) nástupu na praxi domlouvat s Alešem Křížem nejpozději v pátek, týden před nástupem na praxi!

Studenti, kteří budou u firmy Lesy a rybníky města České Budějovice, s.r.o., si budou domlouvat místo a čas nástupu na praxi s Ing. Pavlem Oberreiterem taktéž nejpozději v pátek, týden před nástupem na praxi!
 
V případě jakékoliv nenadálé události (nemoc, úraz apod.) kontaktujte Ing. Jána Regendu, Ph.D., na tel. č.: +420 606 077 651!
 
Před nástupem na praxi si důkladně přečtěte  Pravidla BOZP v rybářství
 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech