FROV JU RGB NEGATIVE
 
Personální obsazení a kontakty
 
boryshpolets
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4615
Publikace
     
rodina
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4614
Publikace
     
linhart prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc
akademický pracovník
+420 724 357 897, +420 38777 4743
     
 cosson
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.
akademický pracovník
+420 38777 4615
     
 dzyuba b
doc. MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4614
     
dzyuba v MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4614
 
 
 
bondarenko o
MSc. Olga Bondarenko, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4607
 
 
 
gadelha
MSc. Hermes Augusto Buarque Gadelha, Ph.D.
vědecký pracovník
Publikace
     
li p MSc. Ping Li, Ph.D.
akademický pracovník
Životopis CS
 
 
 
tuckova
Mgr. Vladimíra Tučková
odborný pracovník
+420 38777 4717
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
xin
MSc. Xin MiaoMiao
doktorandka
Životopis EN
Publikace
     
kholodnyy
MSc. Vitaliy Kholodnyy
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
rahi
MSc. Deepali Rahi
doktorandka
drahi@frov.jcu.cz
+420 38777 4743
Životopis EN
Publikace
     
herrera
MSc. Francisco Fabio Herrera Rodríguez
doktorand
+420 38777 4717
Životopis EN
     
cheng
MSc. Yu Cheng
dokorandka
+420 38777 4743
     
bondarenko v
MSc. Volodymyr Bondarenko, Ph.D.
odborný pracovník biologický
+420 38777 4717; +420 735 700 554
 
     
shelton
prof. MSc. William L. Shelton, Ph.D.
mentor
 
Životopis EN
Publikace
 
Laboratoř vedle vysokoškolské výuky provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením na reprodukci především našich hospodářsky významných a ohrožených druhů ryb.
Hlavními nástroji jsou mikroskopy vybaveny stroboskopickou lampou, vysokorychlostní kamerou či počítačem asistovaným systémem a programem analýzy obrazu pro vyhodnocování parametrů motility spermií, bioluminiscenční metody k měření ATP, proteomika, fluorescenční, konfokální a elektronová mikroskopie. Testy oplození a líhnivosti jsou prováděny na Genetickém rybářském centru.
Výstupy jsou ve formě metodik, technologií a vědeckých článků zabývající se aktivací, reaktivací a imobilizací gamet, určováním pohlaví, diagnostikou stupně zralosti jikernaček, genomovou manipulací, krátkodobým a dlouhodobým uchováním gamet (kryoprezervací), zvraty pohlaví a hodnocení účinků endokrinních disruptorů u ryb. Laboratoř vlastní genovou banku zamraženého spermatu plemen ryb.
Laboratoř se spolupodílí na výzkumném programu CENAKVA a to VP 2 Biologie, ochrana a akvakultura jeseterů.
Laboratoř dále nabízí asistenci při určování pohlaví a zralosti jikernaček, i při samotném umělém výtěru ryb, především pak jeseterů.
 
Popis rotace bičíku spermií jesetera malého na dně kapky. Čas mezi snímky jsou 2 milisekundy. Tato fotografie je ze studie Sergeye Boryshpoltse, která získala ocenění nejlepší prezentace PhD studenta během 3. Mezinárodní konference biologie rybích gamet v Budapešti, Maďarsko.
 
 

    
Akrozom spermie jesetera sibiřského před a po aktivaci.
 
 

alt
Zmrazování spermie a embrya ryb
A)  práce na zmrazovacím automatu při zmrazování spermií kapra); 
B)  zmrazovací automat k zmrazení buněk do -196 °C;
C)  K testům oplozenosti a líhnivosti se využívají žlaby s individuálními boxy, ohřevem, recirkulací a UV sterilizací.
 
 
        
Určování pohlaví a stupně zralosti oocytů pomocí biopsie a výtěr jiker u jesetera malého.
 
Hermafroditická gonáda kapra se spermatocyty a oocytem

 
alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř uspořádala v srpnu 2007 první mezinárodní workshop na téma biologie rybích spermií, za účasti 13 států čtyř kontinentů. Přednášky a posterové sdělení byly uveřejněny v Journal of Apply Ichtyology, 24 (5), (2008).  

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech